Architektura

Dla jednych architektura jest nauką, której celem jest precyzyjne projektowanie a następnie wznoszenie różnego rodzaju obiektów budowlanych. Inni z kolei na architekturę patrzą jak na dziedzinę sztuki, gdzie artysta jest architekt i on swoim planem konstrukcyjnym stara się coś pokazać i zakomunikować światu. Oczywiście pojęcie architektura można rozpatrywać w obydwu przed momentem zaprezentowanych wymiarach. Wystarczy spojrzeć chociażby na szereg zabytków architektonicznych żeby jednoznacznie przekonać się o tym, że mają one swój indywidualny przekaz i pokazują jak wyglądała moda i styl dawnych czasów. Spoglądając na nowoczesne budynki wznoszone w obrębie miast nie można się oprzeć podobnemu wrażeniu, gdyż one również mają swoją duszę i wzbudzają zachwyt. Architektura jest nauką bardzo skomplikowaną. Specjaliści w tej dziedzinie muszą być bardzo precyzyjnie w swojej pracy, a do tego wszystkiego powinni dysponować naprawdę szerokim zakresem wiedzy z różnych dziedzin, w tym przede wszystkim z kręgu tematycznego budownictwa.