Architektura

Dziedziną, bez której budownictwo by się nie rozwinęło jest architektura. Zanim można zabrać się do budowy jakiegokolwiek obiektu, trzeba go szczegółowo zaprojektować. Bez specjalnego planu, który uwzględni prawa fizyki oraz najlepszy wybór materiałów, tworzyw, sprzętu i maszyn nie uda stworzyć się stabilnej i mocnej konstrukcji. To architekt definiuje charakter projektu konsultując się z inwestorem, który ma przejąć już gotowy budynek. Budownictwo zatem nie osiągnęłoby niczego bez tych skrupulatnych obliczeń, planów oraz szkiców. Nie trzeba zatem nikomu tłumaczyć, że architekci to osoby odpowiedzialne, ambitne oraz zdolne. Ich praca polega na tworzeniu i kreowaniu. Należy odwzorować wszystko tak, aby inni również mogli dostrzec papierową wizję, zrozumieć ją, a następnie odtworzyć ze szkiców w rzeczywistość. Praca ta wymaga dużej dokładności. Realizowanie projektu podczas budowy to również niełatwa rzecz. Jednak, gdy prace zostają ukończone, podziw w oczach osoby zlecającej budowę jest chyba największą zapłatą.