Budowa

W języku potocznym wyraz budowa nie jest jednoznaczny. Używa się go bowiem na określenie miejsca, w którym odbywają się roboty budowlane. A także na nazwanie czynności wznoszenia nowego budynku lub modyfikacji już istniejącego. Poza budową wyróżnia się również rozbudowę, przebudowę, remont, montaż i rozbiórkę. Wszystkie te czynności należą do robót budowlanych. Budowa dotyczy tej czynności, polegającej na postawieniu obiektu budowlanego od podstaw, w określonym miejscu. Pozostałe czynności odnoszą się zaś do robót odbywających się na istniejących już obiektach budowlanych. Remont to unowocześnienie budynku, na przykład odnowienie jego elewacji, zmiana instalacji sanitarnych na nowsze czy wymiana okien. Rozbudowa i przebudowa dotyczą postawienia nowych części mieszkalnych, które połączone będą ze starszą częścią. Może to dotyczyć na przykład dobudowania  piętra lub ganku. Bardzo często trudno jest jednoznacznie wyróżnić, jakie roboty budowlane są przeprowadzane. Dlatego, że dobudowa nowych części może jednocześnie występować z remontem wcześniejszego budynku.