Cegła

Cegła jest podstawowym budulcem, używanym do stawiania domów i innych budynków już od czasów starożytnych. Jej kształt przez wieki pozostał ten sam, zmieniały się tylko wymiary. Cegła jest rodzajem prostopadłościanu, którego powierzchnię dzieli się na trzy części: główkę, wozówkę i podstawę. Główka jest najmniejszą płaszczyzną, z kolei podstawa – największą. Wozówka to natomiast płaszczyzna węższa i dłuższa. Poza wymiarami, na przestrzeni wieków zmieniały się materiały, z których je wytwarzano i sam proces produkcyjny. Jedną z pierwszych metod było suszenie na słońcu, później doszło wypalanie oraz naparzanie parą wodną. Materiały, jakie były używane do produkcji cegieł to przede wszystkim glina, następnie wapień i piasek. Obecnie wyróżnia się także cegły ceramiczne, szamotowe, żużlowe czy magnezytowe. Poprawnie przeprowadzone procesy produkcyjne nadają cegłom trwałość, wytrzymałość i odporność na warunki pogodowe. W budownictwie używa się ich głównie do stawiania ścian, murów oraz fundamentów.