Dach

Najwyżej usytuowanym elementem składowym budynku jest dach. Jeżeli chodzi o szkielety dachów, to mogą się one między sobą w dość poważnym stopniu różnić. Podstawowy podział wśród konstrukcji szkieletowych dachów pozwala na wyszczególnienie drewnianej więźby dachowej oraz zdecydowanie bardziej trwałych i solidniejszych wiązarów stalowych. To, który z rodzajów szkieletu zostanie wykorzystany w przypadku określonego rodzaju budynku zależy przede wszystkim od tego, jak wielkie różnice odległości dzielą naprzeciwległe ściany zewnętrzne danego obiektu budowlanego. Jeżeli takie różnice są względnie niewielkie wówczas obciążenie dachu na ściany budynku nie jest zbyt wielkie i z powodzeniem może zostać zastosowana więźba dachowa. Właściwie to można powiedzieć, że niemalże we wszystkich domach jednorodzinnych stosowana jest więźba dachowa. Wiązary stalowe z kolei są wykorzystywane przy budynkach, gdzie odległości pomiędzy wspomnianymi już, zewnętrznymi ścianami są znaczne. Mowa tutaj chociażby o różnego rodzaju powierzchniach magazynowych.