Fundament

Kluczowym elementem budowli, bez którego wznoszenie ścian nie może mieć miejsca są fundamenty. Jak z pewnością większość się domyśla fundamenty pod budynkami mogą charakteryzować się różnorodnymi rozmiarami i głębokością. To jak głęboki będzie fundament zależy przede wszystkim od wysokości ścian oraz rodzaju materiału, który będzie wykorzystany do ich wznoszenia. Im wyższa ścian i cięższy materiał, tym głębsze będą przy takim układzie rzeczy fundamenty. Oczywiście głębokość fundamentów jest ustalana na samym początku przez architekta. To on dzięki swoim wyliczeniom zawartym w projekcie konstrukcyjnym jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy dana głębokość rowu pod wylanie fundamentu będzie odpowiednia i bez większych problemów udźwignie ciężar budynku, który ma powstać. Na sam koniec można jeszcze powiedzieć, że fundamenty zazwyczaj wykonywane są z mieszkanki betonu oraz gruzu. Ważne jest to, aby beton pod fundament cechował się odpowiednią gęstością, ale dopilnowanie tego jest obowiązkiem głównego wykonawcy.