Fundamenty

Budowa własnego domu wymaga pamiętania o wielu ważnych sprawach. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac niezbędne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń budowlanych i zakończenie wszystkich kwestii prawnych. Kolejną niezwykle ważną kwestią jest projekt domu, a w nim – odpowiednie zaplanowanie fundamentów. Są one bowiem najistotniejszą częścią całej budowy domu. Ich funkcja polega na przenoszeniu obciążeń, jakim podlega budynek, na grunt, na którym on stoi. Zaraz po wybudowaniu domu zachodzi proces jego osadzania się w gruncie. Jest to naturalny proces, przechodzi je każda konstrukcja pod wpływem własnego ciężaru. Do tego dochodzą czynniki zewnętrzne – opady atmosferyczne, silne wiatry, podtopienia – które również wpływają na konstrukcję i powodują jej obciążenie. Rolą fundamentów jest więc zabezpieczenie domu, aby nie uległ zniszczeniom. Dlatego niezwykle ważne jest ich właściwe zaprojektowanie. Musi ono uwzględniać rodzaj gruntu, jego przepuszczalność, warunki wodno-kanalizacyjne i inne. Najlepiej jest wykonać odpowiednie badania, a zaplanowanie fundamentów powierzyć specjaliście.