Grunty

Budowa jakiegokolwiek budynku odbywa się na określonym gruncie, czyli na kawałku powierzchni ziemi. Aby móc postawić na nim tenże budynek, musimy być właścicielami nieruchomości gruntowej oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Właścicielem może też być inna osoba, jednak wówczas wymagane jest dodatkowe pozwolenie. Po ich uzyskaniu, a przed rozpoczęciem robót budowlanych należy ustalić rodzaj gruntu i poznać poziom wód gruntowych. W tym celu należy wykonać badania geotechniczne. Jest to niezwykle ważne, pozwoli bowiem na jak najodpowiedniejsze zaprojektowanie fundamentów, które są podstawą całego budynku. Wśród rodzajów gruntów wyróżnia się przepuszczalne, częściowo-przepuszczalne i nieprzepuszczalne. Jak łatwo się domyślić podział ten uwzględnia zdolność do filtracji wód opadowych. Im jest ona wyższa, tym lepiej, ponieważ po intensywnych opadach woda nie będzie „stać”. Ustalenie poziomu wód gruntowych jest przede wszystkim pomocne przy podjęciu decyzji o dodatkowych uszczelnieniach fundamentów. Im ten poziom jest wyższy, tym bardziej konieczne są uszczelnienia.