Konstrukcja

Najtrudniejsze zadanie spoczywa na projektancie, który musi obliczyć wszystkie wartości i parametry mającej powstać budowli. Architekt nie może pomylić się w swoich rachunkach, ponieważ jeden jego błąd może zaważyć na losie konstrukcji. Mały błąd na papierze może być powodem poważnego i tragicznego wypadku, za który będzie musiał odpowiedzieć. Tworząc konstrukcję trzeba brać pod uwagę nie tylko wartości budżetowe, ale również prawa fizyki. Te mają tendencję do sprawiania, że budżet przeznaczony na budowę może zostać trochę podwyższony. Jednak liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo. Na konstrukcję składają się solidne fundamenty, filary, ściany nośnie, belki i belkowania oraz stropy. Ponadto mogą pojawić się sklepienia, słupy, kolumny, wiązary i więźby dachowe. Na drugim planie konstrukcji mogą zostać wykorzystane ściany działowe, pokrycie dachów, schody i posadzki. Drzwi, okna i instalacje takie jak kanalizacyjne, grzewcze i wentylacyjne składają się tylko na konstrukcję uzupełniające.