Maszyny

Na każdej teraźniejszej budowie niezbędna jest technologia. Reprezentują ją nie tylko nowoczesne materiały oraz sprzęty, ale również maszyny przeznaczone do robót budowlanych. Dzięki nim cała praca przebiega łatwiej oraz sprawniej. Jednak, aby obsługiwać maszyny, trzeba posiadać uprawnienia, które zdobywa się podczas specjalistycznych kursów. Nic w tym dziwnego, gdyż wymkniecie się spod kontroli niektórych maszyn mogłyby budowie bardziej zaszkodzić niż pomóc. Maszyny dzielą się na przeznaczone do robót drogowych np. frezarki asfaltu, stabilizatory podłoża; do robót ziemnych, takie jak ładowarki łyżkowe i koparki; urządzenia do hydromechanizacji i odwadniania: urządzenia wiertnicze, pompy, wodomiotacze; maszyny do przerabiania kruszywa jak np. kruszarki, młyny; maszyny do robót palowych: kafary i wybieraki. Ponadto istnieją maszyny do produkcji betonu, do robót zbrojarskich, wykończeniowych, maszyny transportu samochodowego, transportu bliskiego, urządzenia takie jak agregaty i wiele innych.