Materiały

Materiały budowlane to tworzywa, które służą do budowania nowych obiektów bądź naprawy tych, które już od dawna są w użytku. Jest ich tyle, ile rodzajów budowli oraz usterek. Inne materiały służą do budowy bądź naprawy stropu, inne do ścian, a jeszcze inne do dachów. Nie ma materiału uniwersalnego, gdyż każdy jest mniej lub bardziej trwały oraz posiada różne właściwości. Wiedza na temat zalet i wad danego tworzywa pozwala przewidzieć jak zachowa się on w warunkach deszczowych, podczas urazów mechanicznych bądź jak zareaguje na kontakt z prądem. Dzielą się więc one na te, które służą do instalacji, konstrukcji oraz izolacji. Może to być beton, metal, drewno, kamień albo jakieś tworzywo sztuczne. Parametry techniczne danego materiały są bardzo ważne i nie można stosować w danym celu czegoś, co nie jest do tego przystosowane. Przykładowo nie wolno nam oczekiwać od metalu, że nagle przestanie przewodzić elektryczność. To prosty przykład, ale obrazujący zależności, których nie zmienimy. Dobierając materiał, dowiadujmy się jakie posiada cechy.