Obiekt

Wartość obiektu budowlanego w postaci chociażby domu wolnostojącego może być bardzo różnorodna. Czasami budynki o podobnej powierzchni cechują się bardzo dużą różnicą cenową. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z lokalizacji owych obiektów. Przykładowo obiekty, które znajdują się w obrębie zdecydowanie większych, szybciej rozwijających i co za tym idzie dających większe perspektywy miast są zdecydowanie wyżej cenione, aniżeli budynki o podobnych cechach fizycznych, które znajdują się w obrębie niewielkich miasteczek. Na cenę jednorodzinnych obiektów mieszkalnych wpływ ma również ich stan techniczny. Nowe budynki są zawsze droższe od starszych, które jeszcze to tego wszystkiego dodatkowo wymagają prac remontowych. Oprócz domów, obiektami budowlanymi są również chociażby powierzchnie przemysłowe, czyli chociażby magazyny. Wystarczy tylko spojrzeć na halę magazynową żeby przekonać się o tym, że jest ona wybudowana z zupełnie innych materiałów, niż te, które są standardowo stosowane przy budowie domów.