Obiekty

Wśród obiektów budowlanych, które człowiek spotyka, na co dzień na jednym z najważniejszych miejsc można wyszczególnić bloki miejskie. Oczywiście wspomniane przed momentem bloki faktycznie widzi człowiek z miasta, ale już zupełnie odmiennie prezentuje się sytuacja kogoś, kto mieszka na prowincji. Taka osoba ma codziennie styczność z zupełnie innym rodzajem budynków mieszkalnych, którymi są domy jednorodzinne. Oczywiście wszystko to, co zostało przedstawione nie oznacza, że na wsiach nie ma bloków, a w miastach domów jednorodzinnych. Jeżeli chodzi o prowincję, to mieszkaniowe obiekty piętrowe są tam spotykane, ale na pewno nie tak często jak ma to miejsce chociażby w miastach. Z kolei w mieście, szczególnie wielkim domy jednorodzinne występują, ale znajdują się one w zdecydowanej większości na osiedlach obrzeżnych, z daleka od bezpośredniego centrum metropolii. Wszystkie zaprezentowane informacje pokazują, że budownictwo miejskie różni się w znacznym stopniu od obiektów spotykanych na prowincji.