Przepisy

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek budowy, musimy mieć świadomość, że jest ona obwarowana licznymi przepisami i wymaga wielu zezwoleń. Nic dziwnego, po pierwsze teren robót nie jest miejscem zbyt bezpiecznym, konieczna jest odpowiednia ochrona robotników i osób postronnych. Po drugie, budynek musi być zbudowany solidnie i zgodnie z wszelkimi wymogami bezpieczeństwa. Będą w nim bowiem przebywać i mieszkać ludzie, konstrukcja musi więc być stabilna, a użyte do budowy materiały nie mogą być szkodliwe. Przepisy prawne określają i regulują wszelkie działania, jakie należy podjąć przed rozpoczęciem budowy, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Najważniejszymi przepisami, jakie obowiązują są przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe oraz techniczno-budowlane. Te ostatnie opisują właściwe usytuowanie obiektów budowlanych, warunki ich użytkowania, a przede wszystkim warunki techniczne, jakie powinny spełniać. Poza zastosowaniem tych wszystkich przepisów bardzo ważne jest uzyskanie decyzji administracyjnej, zezwalającej na budowę.