Pustaki

Najogólniejszy podział w obrębie pustaków pozwala na wskazanie takich, które są wykonane z betonu i określane są mianem pustaków betonowych oraz odpornych na wysokie temperatury pustaków ceramicznych. Cechą charakterystyczną pustaków jest to, że charakteryzują się one naprawdę bardzo dużymi gabarytami. Właściwie można powiedzieć, że jest to naczelny powód, dla którego właśnie ten materiał budowlany wygrał walkę o względy budowniczych z dominującą przez setki lat cegłą. Największym mankamentem cegły oprócz jej ceny jest wielkość oraz sposób, w jaki ów materiał powinien być składowany. Cegła nie należy do materiałów budowlanych cechujących się zbyt wielkimi rozmiarami, a co za tym idzie ściany wznoszone z jej udziałem powstają zdecydowanie wolniej. Poza tym nie może być ona składowana na zbyt wysokich warstwach, co w przypadku naprawdę poważnych inwestycji zajmowałoby zbyt dużo miejsca na placu budowy. To, wszystko, co przed momentem zostało powiedziane daje do zrozumienia, dlaczego współcześnie pustaki są uważane za lepszy materiał budowlany.