Roboty

Roboty budowlane są zawsze zlecane przez kogoś, kto w nie inwestuje. Zanim rozpocznie się budowę, potrzebne są pozwolenia na nią. Wbrew pozorom praca na budowie nie jest tylko bezmyślnym układaniem cegieł. To ciężka praca ludzi, którzy są złożoną grupą, muszą działać wspólnie tak, aby spełnić oczekiwania zarówno inwestora, architekta jak i kierownika budowy. Za każdy błąd mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. To grupa, w której należy przestrzegać wielu przepisów oraz norm. Nieprzestrzeganie ich może sprawić, że praca na budowie będzie zagrażała zdrowiu lub życiu, a wznoszone ściany zawalą się. To naprawdę odpowiedzialna praca, w której trzeba potrafić się podporządkować i współpracować z zespołem. Nie można działać na własną rękę. Obiekty budowlane muszą znajdować się w odpowiednich miejscach, sprzęt użytkowany w określony sposób – na to wszystko składają się przepisy techniczno-budowlane. Trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej.