Specjaliści

Budowa domu albo innego obiektu budowlanego obwarowana jest licznymi przepisami i wymogami. Dotyczą one pozwoleń na budowę, warunków technicznych i budowlanych, bezpieczeństwa pracy czy ochrony przeciwpożarowej. Określają także, jacy specjaliści są potrzebni na terenie robót oraz podczas całego procesu budowlanego. Swoją obecnością gwarantują odpowiednie i fachowe wykonanie prac oraz zapewniają zgodność tychże prac z przepisami. Głównymi specjalistami czuwającymi nad robotami budowlanymi są projektant, kierownik budowy, a także kierownicy robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Projektant, jak sama nazwa wskazuje to osoba, która wykonała projekt domu, a następnie czuwa nad jego wdrożeniem. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za cały plac budowy, nadzoruje prace i podlega on kontroli przeprowadzanych przez różne urzędy. Kontrolę nad nim sprawuje także inspektor nadzoru inwestorskiego, który działa w imieniu swojego klienta, najczęściej nie znającego się na przepisach i prawie budowlanym.